Aanleiding

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Naaste familie, mantelzorgers en buurtbewoners weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met mensen met
dementie.
Florence woonzorglocatie Wijndaeler-centrum en Schroeder Kringloop Loosduinsekade openen in hun Buurthuis van de Toekomst een Dementheek waar iedereen terecht kan met vragen over dementie.

Opzet

De Dementheek is een advies- en uitleencentrum voor de wijk en richt zich op ondersteunen, ontmoeten, informatie verstrekking, lezingen en uitleen van boeken, cd’s, folders.
Het doel van de Dementheek is ondersteuning bieden aan mensen met (beginnende) dementie en aan familie, mantelzorgers, informele zorg en professionals werkzaam in de begeleiding en advisering.
Dit gebeurt vanuit het Buurthuis van de Toekomst; een vertrouwde plek waar lotgenoten elkaar de hele week kunnen ontmoeten. De aanwezige sociaal beheerders zorgen voor de begeleiding, uitvoering en ondersteuning.
Vanuit de ontmoetingsruimte van het Wijndaelercentrum van Florence worden vele activiteiten aangeboden aan eigen bewoners en voor de wijk.

 

Dankzij de aanwezige computer kunnen wij ook mensen helpen met het opzoeken van informatie op het internet.

Wij organiseren workshops rondom het thema regieverlies/ dementie;
wij houden lotgenoten- en mantelzorg bijeenkomsten, lezingen en activiteiten zoals geheugentrainingen,
gezonde voeding, korte uitstapjes, gezelligheid en informatie-uitwisseling. “Voor en Door elkaar”.
We hebben contact met andere organisaties; de thuiszorg en huisartsen om actuele informatie te ontvangen en uit te wisselen.

Via onze website houden wij u op de hoogte van onze
plannen en activiteiten.
U kunt ook terecht voor al uw vragen via: info@dementheek-denhaag.nl