Omgaan met hersenletsel

De belangstelling voor niet-aangeboren hersenletsel – vormen van hersenletsels die na de geboorte zijn ontstaan – is de laatste jaren sterk gegroeid, niet in de laatste plaats door de veranderende wetenschappelijke inzichten in de werking van het brein. Uiteraard heeft deze ontwikkeling grote gevolgen voor de theorie en de praktijk van het omgaan met hersenletsel, met het ‘veranderd leven’. De vraag hoe om te gaan met deze gevolgen is vooral actueel na de acute fase, als de eerste, vaak levensbedreigende situatie met intensieve medische behandeling is doorlopen.
In ‘Omgaan met hersenletsel’ wordt een overzicht gegeven van het gehele terrein van niet- aangeboren hersenletsel, met de nadruk op het leven na de acute fase: de revalidatiefase en vooral de chronische fase. Wetenschappelijke inzichten worden daarbij vertaald naar de praktijk van alledag, waarbij de pati ntbeleving centraal staat.
Na algemene hoofdstukken over leven na hersenletsel, bouw en werking van de hersenen, gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, rouw en rouwverwerking, volgen hoofdstukken die gewijd zijn aan ziektebeelden als traumatisch hersenletsel, CVA/beroerte, hersentumoren, hersenschade tengevolge van hartstilstand of adem-halingsstilstand (hypoxie/anoxie), cerebrale infecties (meningitis en encephalitis) en symptomatische epilepsie. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over kinderen met niet-aangeboren hersenletsel en een apart hoofdstuk ‘omgaan met mensen met hersenletsel’.
De uitgave is in eerste instantie geschreven voor professionele hulpverleners – (paramedici, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, verzorgenden, therapeuten, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkenden – maar is door het heldere en concrete taalgebruik zeker ook toegankelijk voor de niet-professional.

Jenny Palm is orthopedagoog/GZ-psycholoog. Zij werkt als behandelaar en manager op hersen-letselkliniek Vesalius (Altrecht) in Den Dolder. Samen met een collega vormt zij de drijvende kracht achter De Maatschap, een instelling in Maarn die zich richt op deskundigheidsbevordering en beleidsadvisering met betrekking tot de professionele omgang met hersenletsel. Jenny Palm heeft inmiddels diverse publicaties over hersenletsel op haar naam staan.

Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Auteur: Jenny Palm

Is in de 1ste instantie voor professionele hulpverleners geschreven maar zeker ook heel toegankelijk voor de niet professional.

Uitleentarief: € 0,50

Extra informatie

Locatie

Wijndaelercentrum